Miałeś kolizję lub wypadek z winy innego kierowcy? Od czasu zdarzenia minęło mniej niż 3 lata? Sprawdź, czy należą Ci się dodatkowe środki pieniężne. Odzyskamy dla Ciebie możliwie szybko pozostałą część odszkodowania.
Naszym klientom możemy zaoferować:

  • bezpłatną analizę kosztorysu naprawy pod kątem możliwości uzyskania dodatkowego odszkodowania;
  • uzyskanie odszkodowania ustalonego w oparciu o ceny części nowych;
  • uzyskanie odszkodowania za najem pojazdu zastępczego na czas naprawy pojazdu;
  • uzyskanie odszkodowania za ubytek wartości pojazdu;
  • uzyskanie odsetek ustawowych za wypłatę odszkodowania po terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody.

Współpracujmy z rzeczoznawcami samochodowymi, których fachowość została potwierdzona świadectwami i certyfikatami oraz długoletnim doświadczeniem zawodowym.
Reprezentujemy Klientów w postępowaniu polubownym, przed ubezpieczycielem jak i na etapie procesu sądowego.